Tuzak 6: Yargılanmıs...

Yargıya varılarak çıkarılan sonucun tekrar yargılanmasıdır.