Tuzak 4: Yanlıs Probleme……

Yanlış ProblemSoru sorma eylemini belirli bir objektifle kullanarak, cevabın baskı ve etki altında kalmasını sağlamak.

Örnek : Sigara içerken düşünebilir miyim? Yada düşünürken sigara içebilir miyim?

İlk bakışta sanki birbirinin simetrisi olarak algılanan bu iki soru,  aslında objektifleri itibariyle birbirinden tamamen farklıdır.

Örnek 2:  Futbolcu A nın performansı, takımın orta sahadaki performansını etkiledi. Takımında orta sahadaki performansı futbolcu A nın performansını etkiledi.

İki örnekte de konuşma sırasında pek de dikkat edilmeden kolayca  gerçek dışı varsayımlara gidilebilecek koşullar ortaya konmuştur. Bu durumu önlemenin en güzel yolu, karşındakini varsayım yapmadan – yani konuşma sırasında boşlukları dolduran düşünce kalıplarıyla dinlemeden – sadece dinleyerek (yalın dinleyerek) gerekirse karşı sorular sorarak, gerçek problemin tanımlanmasına sağlayabilirsiniz.

Kültürümüzde bu durumu kendi çıkarına kullanmak bir “sanat” olarak adlandırılıyor.! Bu “sanatın” her gün kullanılmasını da yaşananları da  sizin hayalinize bırakıyorum. İstediğiniz kadar “…..söylediklerimi tersinden ………” iddiasında bulunun. Kişi veya grup veya topluluk bir kere yanlış problemi çözmekte ısrarlıysa sadece iyi niyetli olması için dua edin. Yoksa yandınız.!!