Hakikaten Farkındamıyız ?

FarkÇalıştığım enstitünün Türkiye ayağına katkı sağlayan arkadaşlarımdan birisine küçük bir çalışma yapmasını rica ettim.

Çalışmanın amacı: “Tüketim Bilinci” ile “Farkında Tüketmek” arasındaki farkı anlamak. (Bazılarımız atlayıp; “… bunlar birbirinden farklı değil ki…” diyebilir. Sabredin!)

20 adet yüksek öğrenim görmüş beyaz yakalı (yönetici, profesyonel,- etc.) ile görüşüldü. Aşağıdaki video, yapılan test sonuçlarına göre çoğunluğu temsil etmektedir. (Video, yayınlamadan önce, test yapılan kişiden özel izin alınmıştır.)

Bu video, çikolata tüketiminde “bilinçli” olarak Ülker markasını tercih eden ve kullanıcısı olan bir tüketicinin, çikolata lezzeti konusundaki farkındalığının olmadığını ortaya koymaktadır.

Her alandaki tüketimde; bir etiketin/tanımın/kredi alma kararının/politik tercihin çoklu karşılaştırması yapılmadan, denenmemiş varsayımlarla karar verilmesi kendine, ailene, ekmek yediğin işletmeye, yaşadığın ekonomiye yardım etmemek anlamına gelir.

Subliminal (bilinçaltı ile algılanan) yapımızı, dinamik olarak ve güncellenmemiş varsayımlarımızla beslemek (diğer bir değişle taraflı varsayımlarımızın “sürekli” test “edilmemesi,”) “farkında olmayan” bilinçli bir tüketici olunmasına neden olabilir (çelişkili bir tanım gibi görülüyor değil mi! Düşünün.) Tüketicinin sosyal statüsü ne olursa olsun,  “Farkında tüketmek” hem ekonomik hemde sosyolojik etkileri olan bir fonksiyondur. Yorgunluğa uğramış kelime veya tanımlar, toplum tarafında anlamsızlaşabilir, yani etkisini yitirir – “tüketici bilinci” gibi.

“Farkında” yaşamanın yorucu olduğu düşünülebilir, ancak bunun tersi koşullarda ise dramatik sonuçlar doğabilir. Siz hayal edin; eşya tüketiminden bilgi tüketimine, ülke ekonomisinden sosyal entegrasyona kadar!

 

Yani bu video sadece buzdağının tepsindeki bir su molekülü.

Kıssadan hisse:  Varsayımların olabildiğince test edilmesi, farkındalığı arttiracaktır.

Şu soruyu sormadan edemiyeceğim;  “Bilinç” mi “Farketme”mizi sağlar, yoksa “Farkederek” mi “Bilinç”lenebiliriz?…

Yaşadığınız ülkenin ekonomisine ve / veya sosyal ekolojisine faydanızın dokunmasını istiyorsanız, farkındalığınızı geliştirin.

 

Not: Yapılan çalışma sadece bir fikir vermesi için modellenmiştir. Bazılarımız yeterince örnek yok… diyebilir. Merak etmeyin farkındayım!!. Yinede bir fikir verdiğini düşünüyorum.